Kontakty

Vedenie klubu
e-mail: info@hczahoraci.sk

Rastislav Tesár - riaditeľ klubu
e-mail: rasto.tesar@gmail.com
tel.č.: +421 911 326 415

Rudolf Draškovič - marketingový manažér
e-mail: playminihandball@hctatranstupava.sk
tel.č.: +421 907 827 047

Pavol Stachovič - športový manažér
e-mail: pavol.stachovic@npe.sk
tel.č.: +421 902 833 251

Tomáš Baláž - finančný manažér
e-mail: tomas.balaz@npe.sk
tel.č.: +421 904 618 080

Kontakt pre médiá a sociálne siete:
Vladimír Miček - marketing
e-mail: marketing@hctatranstupava.sk
tel.č.: +421 918 972 112